Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây?

Câu hỏi 4 (Trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây: võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng? Phần soạn bài Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) trang 15 – 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Theo em những từ đã cho, từ nào cũng có thể tặng cho Dế Mèn được. Tuy nhiên từ hợp nhất với tính cách và hành động vì nghĩa của Dế Mèn là từ “hiệp sĩ”. Vì từ ” hiệp sĩ” có nghĩa là: “người có sức mạnh và lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa” rất đúng với tính cách và hành động của Dế Mèn.

Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn, một hiệp sĩ thấy chuyện” bất bình chẳng tha” đã ra bênh vực kẻ yếu, chống lại áp bức bất công. Thực hiện công bằng bác ai trong xã hội.

(BAIVIET.COM)