Em thấy bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao?

Câu hỏi 4: (Trang 16 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em thấy bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao? phần soạn bài tập đọc Khi mẹ vắng nhà trang 16 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Thực ra bạn nhỏ đã rất ngoan. Với sức của mình, bạn nhỏ đã giúp mẹ được bao nhiêu việc trong nhà. Bạn nhỏ đã biết thương mẹ phải gánh chịu nhiều vất vả, lo toan.

(BAIVIET.COM)