Em sẽ làm gì sau khi đọc bài văn trên ?

Câu hỏi 3: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em sẽ làm gì sau khi đọc bài văn Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ ? phần soạn bài tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em quyết tâm tập thể dục đều đặn mỗi sáng sớm cũng học tập tốt các tiết thể dục ở trường. Em cũng sẽ tự rèn luyện để có thể tham gia thi đấu một môn nào đó trong các cuộc thi thể dục thể thao nhà trường tổ chức.

(BAIVIET.COM)