Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ?

Câu hỏi 4: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ? phần soạn bài tập đọc: Một mái nhà chung trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em muốn nói với những người bạn chung một mái nhà rằng chúng ta rất hạnh phúc được sống dưới mái nhà chung là bầu trời xanh, chúng ta phải biết sống thân ái với nhau và cùng góp sức giữ gìn bầu trời chung, mái nhà chung của chúng ta để nó không bị ô nhiễm bởi khói bụi và nhiều thứ khí độc hại.

(BAIVIET.COM)