Em muốn nói gì với các bạn học sinh trong câu chuyện này ?

Câu hỏi 4: (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em muốn nói gì với các bạn học sinh trong câu chuyện này ? phần soạn bài tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em muốn nói với các bạn học sinh Lúc-xăm-bua lời cảm ơn chân thành nhất vì các bạn đã yêu quý đất nước Việt Nam. Em mong có dịp nào đó được gặp gỡ các bạn để nắm chặt bàn tay thân ái.

(BAIVIET.COM)