Em học tập được ở Út Vịnh điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Em học tập được ở Út Vịnh điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Út Vịnh trang 136 – 137 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Em học tập được ở út Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông, tinh thần dũng cảm cứu các em nhỏ.

(BAIVIET.COM)