Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?

Câu hỏi 3 (Trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ? Phần soạn bài Kể chuyện: Bàn chân kì diệu trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Tinh thần kiên trì, giàu nghị lực, ý chí kiên cường vượt lên những hoàn cảnh khó khăn để học tập và trở thành người có ích cho xã hội.

(BAIVIET.COM)