Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào?

Câu hỏi 4 (Trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình trang 19 – 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Hai câu cuối bài ý nói truyện cổ chính là lời răn dạy của ông cha ta về lẽ sống, về tình thương, về nhân cách, về đức độ, sự cần cù, lòng nhân ái,… cho đời sau rèn luyện để có được những đức tính ấy.

Nội dung: Ngợi ca ý nghĩa to lớn và những bài học về đạo lí làm người chứa trong kho tàng truyện cổ dân gian của nước nhà.

(BAIVIET.COM)