Em hiểu thế nào là “những em bé lớn trên lưng mẹ”?

Câu hỏi 1 (Trang 49 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em hiểu thế nào là “những em bé lớn trên lưng mẹ”? Phần soạn bài Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ trang 49 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

“Những em bé lớn trên lưng mẹ”? là những em bé được mẹ địu trên lưng. Như vậy những người mẹ miền núi vẫn có thể vừa giữ con vừa làm các công việc khác.

(BAIVIET.COM)