Em hiểu thế nào là “Bà Chúa của các bãi tắm”?

Câu hỏi 2: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Em hiểu thế nào là “Bà Chúa của các bãi tắm”? Phần soạn bài tập đọc Cửa Tùng trang 109, 110 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hình ảnh “Bà Chúa của các bãi tắm” có ý nói: bãi cát ở Cửa Tùng là một bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm.

(BAIVIET.COM)