Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

Câu hỏi 4 (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền trang 153 – 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Theo em hiểu nội dung hai câu thơ:

“Công danh trước mắt trôi như nước

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương”.

Nghĩa là: Công danh không phải là cái tồn tại mãi, nó cũng sẽ trôi đi như nước, cái mà chẳng đáng được coi trọng. Chỉ có nhân nghĩa là cái tồn tại mãi mãi, cái mới đáng trân trọng, đáng quý nhất ở đời.

(BAIVIET.COM)