Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì?

Câu hỏi 1 (Trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Mẹ ốm trang 9 – 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Trả lời:

Những câu thơ trên cho thấy mẹ của tác giả thường ngày hay ăn trầu, đọc Truyện Kiều, siêng năng với công việc ruộng vườn. Nay bị ốm, không ăn trầu được, để lá trầu bị khô giữa cơi trầu, không đọc được Truyện Kiều. Sách phải gấp lại để trên đầu giường. Còn ruộng vườn thì không thể chăm nom được.

(BAIVIET.COM)