Em hiểu nghĩa câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” thế nào?

Câu hỏi 3 (Trang 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Em hiểu nghĩa câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 117 – 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Trả lời:

Bầy ong chăm chỉ, siêng năng, bay khắp nơi tìm mật. Bất cứ nơi đâu mà bầy ong bay đến cũng tìm được mật hoa, đem lại hương vị ngọt ngào cho đời.

(BAIVIET.COM)