Em hiểu dòng thơ cuối như thế nào?

Câu hỏi 4 (Trang 158 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Em hiểu dòng thơ cuối như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con trang 157 – 158 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Em hiểu ba dòng thơ cuối là người lớn làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì trẻ con. Tình cảm yêu mến và trân trọng cùa người lớn đối với thế giới tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

(BAIVIET.COM)