Em hiểu câu nói của người bố là thế nào?

Câu hỏi 4: (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em hiểu câu nói của người bố là thế nào? phần soạn bài tập đọc Đôi bạn trang 131 SGK tiếng việt tập 1.

Lời giải:

Người bố, qua câu nói cuối chuyện này, đã tỏ lòng khâm phục, quý trọng và biết ơn những người nông thôn vì họ luôn tốt bụng, rộng lượng, thương người và sẵn sàng xả thân cứu giúp người khác.

(BAIVIET.COM)