Em hiểu câu nói của Ba bạn Nga như thế nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 17 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em hiểu câu nói của Ba bạn Nga như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ trang 17 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em hiểu câu nói của ba có ý nghĩa như sau :

Bác Hồ đã từ trần. Chú của Nga cũng đã hi sinh trên chiến trường. Như vậy, bây giờ chú là một liệt sĩ vẫn luôn đi theo Bác Hồ. Bác Hồ và các liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.

(BAIVIET.COM)