Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì?

Câu hỏi 3 (Trang 105 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29) trang 105 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có nghĩa là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

(BAIVIET.COM)