Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?

Giải câu 5 (Trang 88 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 87 – 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?

a) Cầu được ước thấy.

b) Ước sao được vậy.

c) Ước của trái mùa.

d) Đứng núi này trông núi nọ.

Trả lời:

a) Cầu được ước thấy: luôn đạt được điều mình ước mơ, mong muốn.

b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.

c) Ước của trái mùa: muốn những điều trái với lẽ thường.

d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình.

(BAIVIET.COM)