Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học?

Câu hỏi 2 (Trang 170 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học? Phần soạn bài Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn trang 170 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàu Sen

Em tên là: Nguyễn Đức Nam

Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 10 – 10 – 2009

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: Xã Nam Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú: 59/57 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5.

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Bàu Sen.

Nay em làm đơn này xin đề nghị thầy xem xét cho em được vào học môn tiếng Trung Quốc theo chương trình tự chọn.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh

Chúng tôi kính mong nhà trường chấp nhận đơn xin học lớp tiếng Trung Quốc của con tôi là Nguyễn Đức Nam.

Xin chân thành cảm ơn nhà trường!

Kí tên                                Người làm đơn

Việt                                            Nam

Nguyễn Đức Việt              Nguyễn Đức Nam

(BAIVIET.COM)