Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy ?

Câu hỏi 3 (Trang 87 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu khiến trang 87 – 89 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Nam ơi, cho mình mượn cuốn vở tập Toán của bạn để mình chép lại mấy đề bài tập nhé!

(BAIVIET.COM)