Em hãy minh họa mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao?

Câu hỏi 1 (Trang 90 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Em hãy minh họa mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống (Tuần 27) trang 90 – 92 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Yêu nước. Mẫu và ví dụ: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

b) Lao động cần cù

c) Đoàn kết

d) Nhân ái

Trả lời:

a) Yêu nước

– Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh

– Con ơi; con ngủ cho lành.

Để mẹ gánh nước rửa bành con voi

Muốn coi lên núi mà coi

Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng

b) Lao động cần cù

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ đem phần cho ai

– Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

– Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

c) Đoàn kết:

– Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

– Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

– Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng…

d) Nhân ái:

– Thương người như thể thương thân

– Lá lành đùm lá rách

– Máu chảy ruột mềm.

– Môi hở răng lạnh

– Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

– Chị ngã, em nâng

– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

(BAIVIET.COM)