Em hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú?

Câu hỏi 1 (Trang 122 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú? Phần soạn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 122 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Địa chỉ…   Họ và tên chủ hộ…
Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số… phường, xã… quận, huyện… Thành phố, tỉnh…

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

Họ và tên: …
2. Sinh ngày: …
3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: …
4. CMND số: …
5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày… đến ngày…
6. Ở đâu đến hoặc đi đâu: …
7. Lí do: …
8. Quan hệ với chủ hộ: …
9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: …
10. Ngày… tháng… năm…

Cán bộ đăng kí                      Chủ hộ
(Kí, ghi rõ họ tên)        (Hoặc người trình báo)

Trả lời:

Điền vào phiếu khai báo tạm trú

Địa chỉ 5 Nguyễn Huệ, Phường 1

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Họ tên chủ hộ

Nguyễn Văn Ân

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng: số 2, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ba

2. Sinh ngày: 11-5-1952

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: cán bộ hưu trí

4. CMND số HN38473345

5. Tạm trú tạm vắng từ ngày 4-5-… đến ngày 10-5-…

6. Ở đâu đến: Ở Hà Nội đến

7. Lí do: Thăm người nhà

8. Quan hệ với chủ hộ: em gái

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Hoàng Văn Tú, 14 tuổi.

10. Ngày 4-5-…

Cán bộ đăng kí

Chủ hộ (Hoặc người, trình báo)

Nguyễn Văn Ân

(BAIVIET.COM)