Em hãy đặt tên khác cho truyện ?

Câu hỏi 4 (Trang 126 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hãy đặt tên khác cho truyện ? Phần soạn bài Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao trang 125 – 126 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Ước mơ chinh phục vũ trũ, con đường đến với các vì sao?

(BAIVIET.COM)