Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ nói trên?

Giải câu 3 (Trang 82 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ nói trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Tuần 8), trang 82 – 83 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Dưới đây là một số tính từ và những nghĩa phổ biến của chúng:

a) Cao

– Có chiều cao lớn hơn mức bình thường.

– Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường.

b) Nặng

– Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường.

– Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường.

c) Ngọt

– Có vị như vị của đường, mật.

– (Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe.

– (Âm thanh) nghe êm tai.

Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ nói trên.

Trả lời:

Từ

Nghĩa của từ

Đặt câu phân biệt các nghĩa của từ

a) Cao– Có chiều cao lớn hơn mức bình thường.

– Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường.

– Hà An mới học lớp Bốn mà nhìn em đã cao lắm rồi.

– Tỉ lệ học sinh khá giỏi ở trường em rất cao.

b) Nặng– Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường.

– Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường.

– Bé mới bốn tháng tuổi mà bế đã nặng tay.

– Cô giáo em không bao giờ nói nặng học sinh.

c) Ngọt– Có vị như vị của đường, mật.

– (Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe.

– (Âm thanh) nghe êm tai.

– Em thích ăn bánh ngọt.

– Mẹ hay nói ngọt khi cho em bé ăn.

– Tiếng đàn bầu cất lên nghe thật ngọt.

(BAIVIET.COM)