Em có thích gọi lá cọ là mặt trời xanh không ? Vì sao ?

Câu hỏi 4: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Em có thích gọi lá cọ là mặt trời xanh không ? Vì sao ? Phần soạn bài Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi trang 126 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em thấy cách gọi lá cọ là mặt trời xanh rất thú vị vì đó là một sự so sánh rất sáng tạo của tác giả bài thơ.

(BAIVIET.COM)