Em có nhận xét gì về nhân vật trạng Quỳnh?

Câu hỏi 5 (Trang 158 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Em có nhận xét gì về nhân vật trạng Quỳnh? Phần soạn bài Tập đọc: Ăn “mầm đá” trang 158 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Nhận xét Trạng Quỳnh là một người rất thông minh, nhanh trí, có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống. Trạng Quỳnh hay trêu chọc chúa nhưng chúa vần không thể trị tội ông vì ông luôn biện bạch rành rẽ, hợp lí khó mà bắt bẻ được.

(BAIVIET.COM)