Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Câu hỏi 3: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? phần soạn bài chính tả nghe viết Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) cây sấu, chữ xấu.

san sẻ, xẻ gỗ.

xắn tay áo, củ sắn.

b) kiêu căng, căn dặn.

nhọc nhằn, lằng nhằng.

vắng mặt, vắn tắt

(BAIVIET.COM)