Em cần làm gì để giữ mãi cảnh đẹp được tả trong bài ?

Câu hỏi 3: (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em cần làm gì để giữ mãi cảnh đẹp được tả trong bài ? phần soạn bài tập đọc: Con cò trang 112 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hình ảnh con cò giúp em hiểu ra rằng các loài chim trong đó có con cò đã làm cho khung cảnh thiên nhiên thêm đẹp, ta cần phải bảo vệ các loài chim cũng như nhiều loài thú khác để cuộc sống của chúng ta thêm phong phú. Bảo vệ muông thú cũng là bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

(BAIVIET.COM)