Em biết những tranh ảnh, tượng hay bài hát nào về Bác Hồ không?

Câu hỏi 3: (Trang 44 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Em biết những tranh ảnh, tượng hay bài hát nào về Bác Hồ không? Phần soạn bài tập đọc: Em vẽ Bác Hồ trang 43, 44 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Em biết tranh Bác Hồ treo trên tấm bảng đen trong lớp. Em biết tượng Bác Hồ trong nhà văn hóa lao động thành phố. Em nhớ bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”, “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”,…

(BAIVIET.COM)