Dưới chế độ A-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Dưới chế độ A-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai, trang 54 – 55 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị bạc đãi làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhưng bị trả lương thấp, phải sống, chữa bệnh, làm việc ở những khu riêng biệt, không được hưởng chút tự do dân chủ nào.

(BAIVIET.COM)