Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai – làm gì?

Câu hỏi 4: (Trang 90 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai – làm gì? phần soạn bài luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Quê hương trang 90 SGK tiếng việt tập 1.

Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? : bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá.

Trả lời:

Ai?Làm gì?
Bác nông dâncày ruộng.
Em trai tôihọc trường mẫu giáo.
Những chú gà con, Đàn cáchạy lon ton sau chân mẹ, bơi tung tăng dưới hồ.

(BAIVIET.COM)