Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong mẩu chuyện sau?

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Đại từ, trang 92 – 93 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Con chuột tham lam

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được.

Trả lời:

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng  phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá,  không sao lách qua khe hở được.

(BAIVIET.COM)