Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?
5 (100%) 1 Vote

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 62 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 62 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) là một thành phố lớn

b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c) là nhà thơ

d) là nhà thơ lớn của Việt Nam

Trả lời:

a) Hà Nội là một thành phố lớn.

b) Bắc Ninh là quê hương của các làn điệu quan họ.

c) Xuân Diệu là nhà thơ.

d) Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Gửi bình luận

Back To Top