Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng ?

Câu hỏi 1: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng ? phần ôn tập giữa học kì II – Tiết 8 tuần 27 trang 77 SGK tiếng việt tập 2.

Suối

Suối là tiếng hát của rừng
Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây
Tự giọt sương của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn, hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối, suối ơi
Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

VU DUY THÔNG

Trả lời:

1: Suối do đâu mà thành ?

Hướng dẫn:

Chọn câu C : Suối do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2: Em hiểu 2 câu thơ sau thế nào?

Hướng dẫn:

Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời

Chọn câu a : Nhiều suối họp lại thành sông, nhiều sông họp lại thành biển.

3: Trong câu thơ “Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây” sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : mưa bụi (được nhân hoá).

4: Trong khổ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu a : suối, sông (được nhân hoá).

5: Trong khổ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : xưng hô với suối như xưng hô với người.

BAIVIET.COM