Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây ?

Câu hỏi 2: (Trang 151 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây ? phần ôn tập cuối học kì I – Tiết 8 tuần 18 trang 150 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

1: Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?

a) Vùng núi.

2: Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?

b) Tả con đường

3: Vật gì nằm ngang vào bản :

c) Một con suối

4: Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?

b) Hai hình ảnh

5: Trong ba câu a, b, c câu nào không có hình ảnh so sánh ?

Câu b không có hình ảnh so sánh.

(BAIVIET.COM)