Dòng Vàm Cỏ Đông có những nét gì đẹp?

Câu hỏi 2: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Dòng Vàm Cỏ Đông có những nét gì đẹp? Phần soạn bài tập đọc Vàm Cỏ Đông trang 106, 107 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Dòng Vàm cỏ Đông có nhiều nét đẹp:

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

(BAIVIET.COM)