Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng?

Giải câu 3 (Trang 49 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 48 – 49 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng?

a) Tin vào bản thân mình.

b) Quyết định lấy công việc của mình.

c) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

d) Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Trả lời:

Chọn ý (c): Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận