Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống?

Câu hỏi 1 (Trang 81 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 81 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà.

b) Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau.

c) Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trả lời:

Đáp án c là đúng.

Truyền thống: Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

(BAIVIET.COM)