Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?

Câu hỏi 2 (Trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Làm việc liên tục, bền bỉ.

b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.

c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.

d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

Trả lời:

Em chọn (b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước khó khăn

(BAIVIET.COM)