Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?

Câu hỏi 1 (Trang 47 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hoà bình trang 47 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?

a) Trạng thái bình thản.

b) Trạng thái không có chiến tranh.

c) Trạng thái hiền hòa, yên ả.

Trả lời:

Dòng b: Trạng thái không có chiến tranh nêu đúng ý nghĩa của từ hòa bình.

(BAIVIET.COM)