Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh?

Câu hỏi 1 (Trang 59 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh (Tuần 24) trang 59 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

b) Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.

c) Không có chiến tranh và thiên tai.

Trả lời:

– Đáp án b là đúng (an ninh là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội).

(BAIVIET.COM)