Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên?

Giải câu 2 (Trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa, trang 73 – 74 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Sự di chuyển.

b) Sự vận động nhanh.

c) Di chuyển bằng chân.

Trả lời:

Chọn ý (b): Sự vận động nhanh.

(BAIVIET.COM)