Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?

Giải câu 1 (Trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên, trang 78 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Tất cả những người do con người tạo ra.

b) Tất cả những gì không do con người tạo ra.

c) Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người.

Trả lời:

Chọn ý (b) – Tất cả những gì không do con người tạo ra.

BAIVIET.COM