Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?

Câu hỏi 1: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ? phần soạn bài tập đọc Đơn xin vào đội trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.

Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :

– Ban phụ trách Đội

– Ban chỉ huy liên đội

(BAIVIET.COM)