Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á?

Câu hỏi 2: (Trang 133 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Thì thầm trang 133 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po.

(BAIVIET.COM)