Đọc và trả lời câu hỏi Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 30 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đọc và trả lời câu hỏi Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 30 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

a) Đó là các câu:

– Cánh đại bàng rất khỏe.

– Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

– Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu.

– Đại bàng rất ít bay.

– Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

b) Vị ngữ của các câu trên là:

– rất khỏe

– dài và rất cứng

– giống như cái móc hàng của cần cẩu – rất ít bay

– giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

c) Vị ngữ của các câu trên do các tính từ, các cụm tính từ, cụm động từ tạo thành.

(BAIVIET.COM)