Đọc và chép lại các câu văn ?

Câu hỏi 3: (Trang 115 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Đọc và chép lại các câu văn ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ngôi nhà chung trang 115 SGK tiếng việt tập 2.

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

Trả lời:

Các em hãy đọc và chép lại các câu văn sau vào vở bài tập của mình.

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

(BAIVIET.COM)