Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu trang 91 – 92 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1?

Câu hỏi 1 (Trang 91 – 92 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu trang 91 – 92 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện – Tuần 9, trang 91 – 93 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Đọc trích đoạn kịch dưới đây:

Yết Kiêu

a) Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu nói chuyện với cha.

Yết Kiêu: – Con đi giết giặc đây, cha ạ!

Người cha: – Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật không làm gì được.

Yết Kiêu: – Cha ơi! Nước mất thì nhà tan…

Người cha: – Cha hiểu chứ. Con cứ đi đi.

soan bai tap lam van luyen tap phat trien cau chuyen tuan 9 sgk tieng viet lop 4 tap 1

b) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.

Nhà vua: – Trầm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

Yết Kiêu: – Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

Nhà vua: – Để làm gì?

Yết Kiêu: – Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.

Nhà vua: – Ngươi là dân thường mà phi thường. Ai dạy ngươi được như thế?

Yết Kiêu: – Muôn tâu bệ hạ, người đó là cha thần.

Nhà vua: – Ai dạy cha ngươi?

Yết Kiêu: – Ông của thần.

Nhà vua: – Ai dạy ông của ngươi?

Yết Kiêu: – Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.

Theo LÊ THI

Chú thích:

– Yết Kiêu: danh tướng thời trần, có tài bơi lặn, từng đánh đắm nhiều thuyền chiến của giặc.

– Đại Việt: tên nước ta thời Trần.

– Yết kiến: đến ra mắt người bậc trên.

– Trẫm: tiếng nhà vua tự xưng.

– Phi thường: vượt xa mức bình thường.

Trả lời:

Các em tự đọc đoạn trích kịch đã cho trong sách giáo khoa.

(BAIVIET.COM)