Đọc lại bài tập Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU và trả lời ?

Câu hỏi 4: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đọc lại bài tập Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU và trả lời ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? trang 27 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp ở tại chiến khu Bình-Trị-Thiên.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở trong cái lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn tại chiến khu, trung đoàn trưởng khuyên họ trở về với gia đình.

(BAIVIET.COM)