Đọc lại bài Kéo co và cho biết bài ấy giới thiệu trò chơi của những địa phương nào?

Câu hỏi 1 (Trang 134 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đọc lại bài Kéo co và cho biết bài ấy giới thiệu trò chơi của những địa phương nào? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương trang 160 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Đọc lại bài Kéo co và cho biết bài ấy giới thiệu trò chơi của những địa phương nào. Thuật lại các trò chơi đã được giới thiệu.

Trả lời:

– Bài văn giới thiệu trò chơi kéo co của làng Hữu Trấp, luyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và làng Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

– Lời giới thiệu trò chơi “Kéo co” là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên.

– Cách chơi : Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều hơn là bên ấy thắng.

(BAIVIET.COM)